Znak sprawy: RZ-99/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę komputera przenośnego

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1