Znak sprawy: RZ-98/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym:

Zakup materiałów do ewaporacji na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials for CENTERA Labs)

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]

Pełna treść ogłoszenia [PDF]