Znak sprawy: RZ-103/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Modernizację skaningowego mikroskopu elektronowego firmy Zeiss model Ultra Plus

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia z formularzem zgłoszeniowym do konkursu w wersji edytowalnej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - wzór umowy