Znak sprawy: RZ-98/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Zakup materiałów do ewaporacji na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials for CENTERA Labs)

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu [DOCX]

Pełna treść komunikatu [PDF]

Zmiana treści wzoru umowy [DOCX]

Zmiana treści wzoru umowy [PDF]