Znak sprawy: RZ-103/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydaniu Komunikatu nr 1 w związku z pytaniami zadanymi w postępowaniu ofertowym na:

Modernizację skaningowego mikroskopu elektronowego firmy Zeiss model Ultra Plus

Pełna treść komunikatu

W wyniku rozpatrzenia pytań zmodyfikowano treść poniższych dokumentów:

Zmieniona wersja zapytania ofertowego z formularzem zgłoszeniowym do konkursu w wersji edytowalnej

Zmieniona wersja wzoru umowy