Znak sprawy: ZPWR-3/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego typu COMSOL Multiphysics na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [pdf]