Znak sprawy: RZ-96/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydaniu Komunikatu nr 1 w związku z pytaniami zadanymi w postępowaniu ofertowym na:
Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji systemu uzdatniania wody

Pełna treść komunikatu nr 1 (PDF)

W wyniku rozpatrzenia pytań zmodyfikowano treść poniższych dokumentów:
Zmieniona wersja Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) (PDF)
Zmieniona wersja Załącznik nr 2 - Formularz wymaganych warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia)(DOCX)
Zmieniona wersja Załącznik nr 3 - Wzór umowy dostawy(PDF)
Zmieniona wersja Załącznik nr 3 - Wzór umowy dostawy(DOCX)