Znak sprawy: RZ-103/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydaniu Komunikatu nr 2 w związku z pytaniami zadanymi w postępowaniu ofertowym na:

Modernizację skaningowego mikroskopu elektronowego firmy Zeiss model Ultra Plus

Pełna treść komunikatu

W wyniku rozpatrzenia pytania od potencjalnego wykonawcy zmodyfikowano treść poniższego dokumentu:

Zmieniona wersja wzoru umowy