Znak sprawy: RZ-99/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputera przenośnego

zostało rozstrzygnięte na korzyść f-my ANNCOMP

Pełna treść ogłoszenia