Znak sprawy: RZ-106/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę 30 kg filamentów w szpulach do druku 3D oraz jednego opakowania kleju w formie sprayu.

Zapytanie ofertowe (PDF)

Wzór Umowy (PDF)

Protokół zdawczo-odbiorczy (DOCX)