Znak sprawy: RZ-103/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Modernizację mikroskopu elektronowego

zostało rozstrzygnięte na korzyść f-my ELO SERWIS, Grażyna Barbara Dudzińska

Pełna treść ogłoszenia