Znak sprawy: RZ-104/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę dwóch komputerów przenośnych

Zapytanie ofertowe (DOCX)

Wzór Umowy (DOCX)

Opis przedmiotu zamówienia (DOCX)