Znak sprawy: RZ-38/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Przeprowadzenie audytów certyfikujących oraz audytów nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością na zgodność z normą: PN-EN ISO 1385:2016-04

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Kobierzycach

Pełna treść komunikatu (PDF)

Pełna treść komunikatu (DOCX)