Znak sprawy: RZ-96/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji systemu uzdatniania wody

zostało rozstrzygnięte na korzyść f-my:

DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]