Znak sprawy: RZ-98/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Zakup materiałów do ewaporacji na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials for CENTERA Labs)

zostało rozstrzygnięte na korzyść f-my:
Kurt J. Lesker Company Ltd.
ul. Austin House, Sidney Little Road, Churchfields Industrial Estate
miejscowość: St. Leonards on Sea

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]