Znak sprawy: RZ-104/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę dwóch komputerów przenośnych

zostało rozstrzygnięte na korzyść f-my:

GIGA MULTIMEDIA
ul. Włodarzewska 65B 02‐384 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]