Znak sprawy: RZ-122/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Modernizację autorskiego stanowiska „OXYNANOSEN” do badań właściwości optycznych nanomateriałów wraz z systemem sterującym.

Pełna treść ogłoszenia (skan)

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 1 (DOCX)

Załącznik nr 2 (PDF)

Załącznik nr 2 (DOCX)

Załącznik nr 3 (PDF)

Załącznik nr 3 (DOCX)

Załącznik nr 4