Znak sprawy: RZ-121/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę komórki efuzyjnej na gal do maszyny MBE

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)

Wzór Umowy (DOCX)