Znak sprawy: RZ-106/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę 30 kg filamentów w szpulach do druku 3D oraz jednego opakowania kleju w formie sprayu.

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [PDF]

Pełna treść komunikatu [DOCX]