Znak sprawy: RZ-130/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę 1000 litrów ciekłego helu

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)