Znak sprawy: RZ-104/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie ofertowe na:

Dostawę dwóch komputerów przenośnych

zostało unieważnione, ponieważ jedyny wykonawca spełniający wymogi sprecyzowane w ogłoszeniu odstąpił od podpisania umowy.