Znak sprawy: RZ-126/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

3-letnią licencję na oprogramowanie do symulacji nextnano

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)

Wzór umowy (DOCX)

Opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Opis przedmiotu zamówienia (DOCX)