Znak sprawy: RZ-126/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydaniu Komunikatu nr 1:

3-letnią licencję na oprogramowanie do symulacji nextnano

Pełna treść komunikatu(DOCX)

Pełna treść komunikatu(PDF)

Zaktualizowana pełna treść ogłoszenia (DOCX)