Znak sprawy: RZ-122/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Modernizację autorskiego stanowiska „OXYNANOSEN” do badań właściwości optycznych nanomateriałów wraz z systemem sterującym.

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski
ul. Trakt Lubelski 271G
04-667 Warszawa

Pełna treść komunikatu (skan)

Pełna treść komunikatu (DOCX)