Znak sprawy: RZ-130/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę 1000 litrów ciekłego helu

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EURO-HEL Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 8
63-421 Czarnylas

Pełna treść komunikatu (skan)

Pełna treść komunikatu (DOCX)