Znak sprawy: RZ-132/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę 30 kg filamentów w szpulach do druku 3D, oraz jedno opakowanie kleju w formie sprayu

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Finnotech Spółka z o. o.
adres: 40-486 Katowice
ul. Kolista 25

Pełna treść komunikatu (skan)

Pełna treść komunikatu (DOC)