Znak sprawy: RZ-126/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

dostawę elementów elektronicznych

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)