Znak sprawy: RZ-168/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę sprawdzianów trzpieniowych

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)

Załącznik nr 1