Znak sprawy: RZ-169/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę szkła laboratoryjnego

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Th. Geyer Polska Sp. z o. o.
ul. Czeska 22a
03-902 Warszawa

Pełna treść komunikatu (PDF)

Pełna treść komunikatu (DOCX)