Znak sprawy: RZ-167/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę siatek do transmisyjnego mikroskopu elektronowego

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PIK INSTRUMENTS Sp. z o. o.
Ul. Okulickiego 5F
05-500 Piaseczno

Pełna treść komunikatu