Znak sprawy: RZ-21/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa artykułów biurowych dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Global Office Poland Sp. z o.o.
al. J. Piłsudskiego 3A
05-820 Piastów
Cena brutto: 38 936,03 zł

Pełna treść komunikatu