Znak sprawy: RZ-22/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Wzór umowy

Zał. 3 Wzór wykazu cen jednostkowych

Zał. 4 Opis przedmiotu zamówienia