Znak sprawy: RZ-22/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

wydano komunikat nr 1 w sprawie odpowiedzi na pytania i przedłużenia terminu składania ofert.

Pełna treść komunikatu