Znak sprawy: RZ-29/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Dostawę achromatycznej płytki falowej λ/4

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu