Znak sprawy: RZ-22/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
ul. Wólczańska 66
90-516 Łódź
Cena brutto: 102 072,78 zł

Pełna treść komunikatu