Znak sprawy: RZ-29/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę achromatycznej płytki falowej λ/4

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [pdf]

Pełna treść komunikatu [docx]