Znak sprawy: RZ-47/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym:

dostawa podłoży GaN do epitaksji.

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

Pełna treść ogłoszenia [DOCX]

Wzór umowy [DOCX]

Formularz ofertowy [DOCX]