Znak sprawy: RZ-43/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

JUNIA
ul. Norbert Ségard 2
FR 59-014 Lille, Francja
Cena brutto: 9 278zł

Pełna treść komunikatu [PDF]

Pełna treść komunikatu [DOC]