Znak sprawy: RZ-47/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

dostawa podłoży GaN do epitaksji.

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ETA Research, Ltd
1889 Hongyin Road
201306 Shanghai, Chiny
Cena brutto: 29 000 USD

Pełna treść komunikatu [PDF]

Pełna treść komunikatu [DOCX]