Znak sprawy: RZ-68/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Utrzymanie urządzeń i instalacji sanitarnych Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej