Znak sprawy: RZ-58/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na:

Elektronolitograficzne i fotolitograficzne emulsje, wywoływacze i zmywacze (ang. Electronolithographic and photolitograhic resists, developers and strippers)

Pełna treść komunikatu [PDF]