Znak sprawy: RZ-54/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na: Usługę przeprowadzenia kwalifikacji procesowej pomieszczeń Clean Room w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN zostało unieważnione.

Informacja znajduje się w poniższym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [pdf]
Pełna treść komunikatu [docx]