Znak sprawy: RZ-68/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Utrzymanie urządzeń i instalacji sanitarnych Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Hydrokomplex Kazimierz Pieńczuk
ul. Kulczyńskiego 16/22
02-77 Warszawa
Cena brutto: 69 600zł

Pełna treść komunikatu [PDF]