Znak sprawy: RZ-61/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa programowalnego piec gradientowo-rurowy (3 strefy grzewcze) wraz z oprzyrządowaniem

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan ogłoszenia

Formularz ofertowy