Znak sprawy: RZ-80/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa części do siłowników

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan ogłoszenia