Znak sprawy: RZ-82/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na sterownik wraz z oprogramowaniem do siłownika prasy 100KN:

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan ogłoszenia