Znak sprawy: RZ-87/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Dostawę programowalnego pieca gradientowo-rurowego (3 strefy grzewcze) wraz z oprzyrządowaniem

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu

Formularz ofertowy