Znak sprawy: RZ-89/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę Soczewek z HRFZ krzemu średnicy 12 mm i wysokości 6,8 mm w ilości 10 sztuk

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan ogłoszenia