Znak sprawy: RZ-82/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu RZ-82/2022 do dnia 15.09.2022.

Pełna treść ogłoszenia

Podpisany skan ogłoszenia