Znak sprawy: RZ-62/2022  (Tender no.): RZ-62/2022
Instytut Wysokich Ciśnień  (Institute of High Pressure Physics)
Polskiej Akademii Nauk  (the Polish Academy of Sciences)

informuje o postępowaniu ofertowym na:
(informs about the tender procedure at:)

Dostawa pieca jednołukowego wraz z oprzyrządowaniem
(Delivery of a single-arc furnace with accessories)

Pełna treść ogłoszenia (Full text of the announcement)

Podpisany skan ogłoszenia (Signed scan of the advertisement)

Formularz ofertowy (Offer form)